Talk:Main Page

From Opasnet
Jump to: navigation, search

Why people are not taking climate change seriously

After reading through several non-scientific statements about the climate change, I came up with some reasons why things are not going for climate change prevention.

1) Most of the people are not willing to spend money on something where they don't get anything in return. If the climate remained on the current status, it would be considered as a zero output for people.

2) Most of the people need first to see the change to realize that something has to be done. A potential, although very probable risk in the future, is just not enough to start investing on counteractions. It seems that we, on a global stage, are not yet capable of comprehending and valuing events happening in the future.

3) Additionally, if we put billions of dollars/euros on preventing climate change and we were successful, we may face the following criticism: "Were the actual prevention measures really effective or was the situation just not that bad as we were told, and all the money spent on prevention measures should have been spent on something else."

--Olli 13:52, 8 January 2010 (UTC)

Ehdotus uudeksi etusivun ulkoasuksi

Neljä 'ranskalaista viivaa' kertomaan käyttäjälle mitä Opasnetissä voi tehdä

 • Opasnet - Introduction
 • Open Assessment
 • Policy Recommendations
 • How can I participate?

Two 'live feed windows'

 • Active Assessments
 • Active Discussions

Taustakuva: Havainnollistaa Opasnetin paikkaa Avoimen Demokratian-verkoston palvelujen osana Kansan Muisti (Eduskunnan päätösten seuranta, lakivalmistelu) + Vaalilupausarkisto (politiisten toimijoiden tekojen ja mediatodellisuuden vertailu) + Opasnet (asioiden tieteellinen perusta, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja suunnittelu) + Pikkuparlamentti (korkean tason keskustelufoorumi ennen ja jälkeen päätöksentekoa)

Vielä puuttuu, mutta ehkä kannattaa mainita kuntapäätöksentekotaso sekä lainvalmistelu että itse varsinaisten aloiteiden syöttö mediaan ja päätöksentekokoneistoon.

Prosessikuva: Opasnettiin sisään nuolet 'Tieto' ja 'Arvot', ulos nuolet 'Arvio/analyysi', 'Politiikkavaihtoehto/suositus'.

Muistiinpanoja WSA Global -kokouksesta 24.1.2011

Kaikki ei suoraan ole Opasnetin etusivun uudistamista, mutta kaikki merkittävä kannattaa kuitenkin huomioida etusivua sunniteltaessa. Samat muistiinpanot löytyvät myös Talk:Opasnet WSA contest preparation-sivulta

Etusivu uusiksi

 • linkit muihin palveluihin
 • yhteisöllisyys
 • vähemmän tekstiä
 • kuva päätöksenteon sisällöntuotannosta
  • Opasnetin rooli/osuus kansalaisen osallistumisympäristössä
   • kuka sanoi mitä?
   • puolueiden kannat
   • asian eteneminen
   • aika-/prosessijana → toiminnallisuusjana (EINARI)
 • bulletit
  • info
  • assessment
  • mikä paranee?
 • osallistuminen, avoimuus, kritiikki
 • Opasnet on yhteisen ymmäryksen kehittämisen työtila
  • ei tieteellsien artikkelin kirjoitustympäristö
  • ei päätöksentekokone
 • tehdyt case
 • politiikkasuositukset
 • Tagit (SAMI/ELMERI)

Muuta

 • uusi Mediawikin versio? (JUHA)
 • yhteys suomenkieliseen Opasnetiin----#: . Onko Heandella mitään mainittavaa roolia WSA:n kannalta? --Mikko Pohjola 07:17, 4 February 2011 (UTC) (type: truth; paradigms: science: comment))
  • ydinvoima-/ilmastonmuutoscase (→ saako SS:n ottamaa kuvaa Torilta käyttää Opasnetissä?) (TEEMU)
 • Intarese CCS arvioinnit esimerkkeinä (vrt. favourite path to product)
  • urban heat island
  • radon
  • asthma/dampness (→ kansalliset hometalkoot? → uutisraivaaja?)
 • arviointeja vietävä politiikkasuosituksiin asti
  • kritiikki: pitääkö luoda Masa62 -käyttäjä?
 • DARM-kurssin harjoitukset ← → WSA esimerkit?
 • Opasnetin toiminnallisuudet
  • R / R-serveri (JUHA)
  • OBase
  • keskustelut

Portaalien sisältö

Mielestäni noista aiheportaaleista voisi jättää pois nuo Relevant topics ja How can you participate osiot. Mielestäni riittää, että nuo asiat on kuvattu etusivulla. Lisäksi tuo Current issues voisi siltää vain siihen portalin aiheeseen liittyviä asioita, ei yleisiä current issues asioita. Muuten aiheportaalien sisältö on tällä hetkellä mielestäni sopivan yksinkertainen eikä asiaa ole liikaa. --Arja 08:44, 23 March 2011 (EET)

----#1: . Juuri näin. Luulen ettei Jouni vielä noita portaalien sisältöjä miettinyt vaan kopioi pelkästään sisällöt etusivulta niihin pohjaksi --Juha Villman 10:05, 23 March 2011 (EET) (type: truth; paradigms: science: comment)

----#: . Kannatan. Ja tarvitseeko näillä portaalisivuilla olla mitään varsinaisia substanssitietokappaleita kyseisestä aihealueesta? Eikö riitä linkkilista aiheeseen liittyviin arviointeihin, muuttujiin ja vaikkapa ensyklopedia-artikkeleihin? --Virpi Kollanus 11:28, 23 March 2011 (EET) (type: truth; paradigms: science: comment)

Etusivusta ja portaaleista

Moro,

tässä kommentteja ja vastauksia:

 1. Uusi graafinen ilme on hyvä ja raikas. Selvästi etusivu on helppolukuisempi kuin ennen.
 2. Etusivulle voisi mun mielestä pistää pienen kuvan. Siinä olis input-nuoli, pallukka nimeltä Opasnet ja output-nuoli. Input-nuolessa lukisi 'values' ja 'scientific facts', pallukassa lukisi 'Open assessment' ja output-nuolessa lukisi 'policy options', 'solutions to societal problems'. Tai jotain vastaavaa.
 3. Mikä on portaalin määritelmä ja idea? Portaalisivut näyttivät hämäävän samannäköisiltä kuin pääsivu ja sisälsivät samaa tekstiä, mutta niitä ei kait vaan oltu ehditty siivota.
 4. Current Issues laatikon sijasta ehdotan otsikoksi News, ja siirtäisin muut kuin uutiset listaan Active assessments tai vast. Myös Fukushiman siirtäisin tähän listaan.
 5. Poistaisin tummenetun väliotsikon Assessments in Finnish ja sen alla olevan tekstin 'These assessments are being currently worked on in the Finnish Opasnet'. Eli kaikki aktiiviset arvioinnit yhtenäiseen listaan ja suomeksi tehtyjen perään yksinkertaisesti teksti '(in Finnish)'.

Sami

Hei!

Kommentit ja parannusehdotukset ovat hyviä joten siitä vain toteuttamaan. Kuitenkin pari huomiota:

 • Assessments-listan ja Finnish assessments -listan ero on siinä, että edellinen tuotetaan automaattisesti ja jälkimmäiset on noukittu käsin toisesta wikistä. Toki nämä pystyy toteuttamaan niin, että listojen eroa häivytetään.
 • Portaalien tekstiä ei tosiaan ole ehditty editoida eikä paljon edes miettiä. Mutta jo saatuani ne aikaiseksi olin tyytyväinen: meillä on paljon sivuja, jotka eivät helposti nouse esille, mutta portaalin avulla voidaan tehdä aiheenmukaisia, käyttäjäystävällisiä näkymiä. Yleistekstit saa pistää portaaleissa uusiksi, jos siihen on ideoita.
 • Joka portaaliin olisi erottumisen takia syytä nostaa jokin aiheenmukainen kuva. Näitä voinee etsiä Wikipediasta.
 • Itse mietin, että pitäisikö etusivulle ottaa joku otsikko: Recent recommendations tms. Sen alle laitettaisiin: esim. Only few people need iodine tablets; Fish is healty despite pollutants; Dampness in homes is a health hazard; Parks in cities would reduce heat deaths. Ja sitten linkit kyseisiin arviointeihin.

Jouni


Lisää kommentteja pienen vilkuilun jälkeen:

 • Samin yllä ehdottama graafinen esitys Opasnetin toiminta-ajatuksesta etusivulle on hyvä ja tärkeä
 • Current issues voisi olla vaikkapa current topics
 • Pitäisikö "relevant topics" (ovatko kaikki muut irrelevant?) ja "how can you participate?" yhdistää ja uudelleen nimetä vaikkapa getting started with Opasnet tms.
  • em. sisältöhän on pääasiassa linkkejä sivuille, joilla selitetään kuinka Opasnetissä toimitaan ja kuinka Opasnet toimii
  • ko. laatikon sisältöä voisi tietysti myös tarkistaa ja parannella enemmän uuden otsikon mukaiseksi
 • Pitäisikö "information about Opasnet" sitten olla vaikkapa What is Opasnet?
 • Nykymuodossaan portaalisivut ovat vielä turhan samankaltaisia sekä etusivun kanssa että erityisesti keskenään, kutakin kannattaa sovittaa siihen suuntaan, että ne nostavat nimenomaisesti ko. portaalin aihetta esiin. Yleiset ja perusjutut kai kuuluvat lähinnä etusivulle.
  • substanssiportaalien (climate change, air pollution, persistent pollutants) olemassaolo vaikuttaa perustellulta: arviointeja, muuttujia, artikkeleita, metodeja yms. aiheeseen liittyen
  • Open assessment, variable- ja dataportaalit ovat mielestäni vähän epämääräisiä tarkoitukseltaan. Onko niillä lopulta muuta lisäarvoa suhteessa vastaaviin kategoriasivuihin kuin tyylitellympi ulkoasu?
  • Erityisesti open assessment portaalin tarkoitus on mielestäni epäselvä. Eikö Opasnetin (siis avoimen arvioinnin verkkotyötilan) etusivu ole jo itsessään juurikin open assessment portaali?
  • Miten noin yleisesti ottaen tulisi kategorisoinnin ja kategoriasivujen suhteutua portaalisivuihin?
 • Kaikesta yllä mainitusta huolimatta näytää kokonaisuutena lupaavalta. Suunta on oikea, eli parempaan päin!

--Mikko Pohjola 08:58, 24 March 2011 (EET)